Onse Yalıtım
Vana Ceketi Ürünleri

Vana Ceketi Siparişi vermeden önce sorulması gereken sorular ;

1-    Vana Ceketi üreticisi TS 13725 ‘’ İZOLASYON CEKETLERİ  - VANA VE TESİSAT ARMATÜRLERİNDE KULLANILAN ‘’ belgesine sahip mi ?Vana Ceketi Ürünleri

TS 13725 standardı ;  rafinerilerde, farklı fabrika ve işletmelerde, evsel amaçlı olmak üzere; sıcak ve/veya soğuk su hatları, doygun su buharı, kızgın su buharı ve kızgın yağ hatları ile ilgili uygulamalarda, amaca uygun olarak farklı malzemeler ile kaplanabilen cam elyaf kumaş içine; soğutma hatlarında esnek elastomerik kauçuk köpüğü, sıcak hatlarda ise taş yünü konularak imal edilen vana ceketlerini ve özelliklerini kapsar.
Vana izolasyon ceketleri kullanım yerine ve kullanılacağı sıcaklık aralıklarına göre;

  • TS 13725 Sınıf 1: Sıcak su hatlarında, soğuk su hatlarında ve yangın sistemlerinde kullanılan,Vana Ceketi Ürünleri
  • TS 13725 Sınıf 2: Doygun su buharı ve kızgın su buharı hatlarında kullanılan,
  • TS 13725 Sınıf 3: Kızgın yağ hatlarında kullanılan,
  • TS 13725 Sınıf 4: Soğutma hatlarında kullanılan

olmak üzere 4 sınıftır.

HVAC tesis ve işletmelerinde Vana Ceketi üreticisinin,   TS 13725 Sınıf 1: Sıcak su hatlarında, soğuk su hatlarında ve yangın sistemlerinde kullanılan ve TS 13725 Sınıf 4: Soğutma hatlarında kullanılan standartlara sahip olması gerekir.

Rafineri,  termik santraller , buhar kullanılan fabrika ve işletmelerde ise vana ceketi üreticisinin TS 13725 Sınıf 2: Doygun su buharı ve kızgın su buharı hatlarında kullanılan standart a sahip olması gerekir. Proseslerin de  kızgın yağ kullanan işletmeler ise  TS 13725 Sınıf 3: Kızgın yağ hatlarında kullanılan, TSE belgesine sahip üreticileri tercih etmelidirler.Vana Ceketi Ürünleri


2-    Vana Ceketi TS 13725 Sınıf 1 , Sınıf 2, Sınıf 3 veya Sınıf 4 belgesine göre üretilmiş mi ?Vana Ceketi Ürünleri

Vana ceketi tedarik edilen firmanın TS 13725 Belgesine sahip olması şantiyeniz veya işletmeniz için  TS 13725 şartlarına göre  üretim yapıp , vana ceketlerini şantiyeniz veya işletmenize sevk ettiği anlamına gelmez.


3-    Vana Ceketi üzerine ilgili standart , sınıf no ve TSE baklavası basılmış mı ?

( TS 13725 Sınıf 1 , Sınıf 2, Sınıf 3 veya Sınıf 4 )

Sözleşmeniz vana ceketi üreticisi ile TS standart ları şartlarında yapılmış ise ;  Vana Ceketi üzerinde TSE baklavası basılı olduğun dan , vana ceketinin üretildiği Sınıf numarasının vana ceketi üzerinde belirtilmiş  olduğundan emin olunması gerekir. Vana ceketi üzerinde ilgili standart numarası , TSE baklavası ve ilgili sınıf numarası yazılmadığı  hallerde üretici firma Türk Standartları Enstitüsüne karşı her hangi bir sorumluluk taşımamaktadır.


4-    Vana Ceketi üretiminde kullanılan yanmaz kumaş ın kaplama, kalınlık ve ağırlığı nedir ?Vana Ceketi Ürünleri

TS 13725 Sınıf 1 , Sınıf 2, Sınıf 3 veya Sınıf 4 standartlarına göre ;

Vana ceketlerin de kullanılan kumaşlar silikon kaplı cam elyaf kumaş olmalıdır.

Vana Ceketlerin de silikon kaplı cam elyaf kumaşların kalınlıkları en az 0,50 mm olmalıdır.

Vana Ceketi üst katman ve alt katman kumaşının aynı olup olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir.
Vana Ceketi üretiminde kullanılan üst ve alt katman kumaşın kopma dayanımı ;

Çözgü yönünde en az 2600 N
Atkı yönünde en az 1600 N olmalıdır.

5-    Vana Ceketi üretiminde kullanılan dikiş ipleri nelerdir ?

Vana ceketi üretiminde kullanılan dikiş ipleri para aramid olmalıdır , 220 C dereceyi aşan proseslerde ise kullanılan dikiş ipleri silika veya çelik tel takviyeli para aramid ip olmalıdır . Bir çok firma maliyetlerini indirmek için pamuk tan imal dikiş ipliği kullanmaktadır . Para aramid ipler sarı renktedir ler ve yanıcı değillerdir.

6-    Vana Ceketi üretiminde kullanılan bağlama ipleri nelerdir ?

TS 13725 standardına göre vana ceketleri bağlama ipleri ; poliüretan, silikon, vermikülit gibi malzemeler ile kaplanarak su direnci artırılmış ve  deriyi  tahriş etmeyecek özellikte iplerden örülmüş olmalı dır.

7-    Vana Ceketi üretiminde kullanılan yalıtım malzemeleri nelerdir ?

Vana ceketlerin de kullanılan yalıtım malzemeleri en 80 Kg / metreküp yoğunlukta taşyünü  sanayi şiltesi  veya iğnelenmiş  cam elyaf battaniyeden imal edilmiş olmalıdır. Çoğu firma tarafından 15- 20 Kg / metreküp yoğunluğa sahip cam yünleri yalıtım malzemesi olarak kullanılmaktadır.